Advokatska kancelarija Lunić

Advokatska kancelarija Lunić

Krivično pravo   |   Građansko pravo   |   Poslovno pravo

RADNO PRAVO

Utvrđivanje štete poslodavcu i zaposlenom
Disciplinski postupak pred poslodavcem
Radno-pravni sporovi
Zaštita prava trudnica i porodilja

KRIVIČNO PRAVO

Zastupanje pred osnovnim tužilaštvom
Zastupanje pred višim tužilaštvom
Zastupanje pred Specijalnim odeljenjima

NEPOKRETNOSTI

Ugovori za kupoprodaju nepokretnosti
Ugovori za zakup nepokretnosti
Zastupanje pri upisu u katastar
Zastupanje u sporovima oko nepokretnosti

POREZI & FINANSIJE

Porezi i poresko pravo
Stečajni porupak i naplate dugova
Regulatorna usaglašenost
Restruktuiranje

UGOVORI

GRAĐANSKO PRAVO

Ugovori o doživotnom izdržavanju
Overa kod javnog beležnika
Izjave saglasnosti / Saglasnost roditelja
Jednostrana izjava volje

Obligaciono pravo
Porodično pravo
Nasledno pravo
Stvarno pravo

Porezi i poresko pravo
Stečajni porupak i naplate dugova
Regulatorna usaglašenost
Restruktuiranje

Obligaciono pravo
Porodično pravo
Nasledno pravo
Stvarno pravo

Zastupanje pred osnovnim tužilaštvom
Zastupanje pred višim tužilaštvom
Zastupanje pred Specijalnim odeljenjima