Advokatska kancelarija Lunić

Advokatska kancelarija Lunić

Krivično pravo   |   Građansko pravo   |   Poslovno pravo

Advokat Siniša Lunić rođen je u Splitu, Republika Hrvatska, 1976. godine.

Osnovno i najveći deo srednjeg obrazovanja je stekao u Splitu.

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1995. godine, a na istom je diplomirao 2000. godine. Pripravnički staž je odradio u Advokatskoj kancelariji Savić, Balkanska 20, u Beogradu. Ima položen pravosudni i advokatski ispit.

 

Od 2004. godine do 2015. godine radio je u sistemu odbrane, Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. U sistemu odbrane je obavljao više dužnosti u okviru pravne službe i višestruko je odlikovan za svoj rad. Bio je tužilac Vojno disciplinskog suda u kojem je stekao neophodno znanje u krivičnopravnoj materiji.

 

Uža specijalnost mu je naknada nematerijalne štete, imovinsko pravni odnosi i sporovi u vezi sa nepokretnostima, ostavinske rasprave i sporovi u vezi sa nasleđivanjem, izrada raznih vrsta ugovora i ostali parnični sporovi.

 

Oženjen je, otac dvoje dece.

 

 

advokat Lunić

SINIŠA LUNIĆ

Advokat